Betomax Betomax Betomax Betomax Betomax Betomax Betomax
Dijamantsko secenje i busenje betona
Dijamantsko secenje i busenje betona
Dijamantsko secenje i busenje betona
:: BETOMAX D.O.O.


:: DIJAMANTSKO BUŠENJE

Armirano betonski zid ili ploča se može bušiti bušilicama za vibraciono bušenje običnim burgijama i mašinama za kernovanje dijamantskim bor krunama. Običnim burgijama se buše rupe manjeg prečnika dok se bor krunama buši vrlo precizno, a njima se seče i armatura u betonu. Dijamantskim bor krunama mi bušimo do Fi 800mm. Izbušene rupe u zavisnosti od potrebe možemo zaliti dvokomponentnim epoksidnim smolama.


:: SEČENJE ZIDA

Sečenje armiranog betona se vrši hidrauličnim mašinama koje nose disk sa vidijama i dijamantima precnika do 1600mm. Ovi diskovi (testere) seku i armaturu u betonu. Mi posedujemo vise vrsta hidrauličnih mašina snage 15-30kw. U mogućnosti smo da sečemo betonske zidove jednostrano do 73cm, a ukoliko je zid pristupačan i sa druge strane sečemo do 146cm. Deblje zidove , d=do10m, sečemo mašinom koja nosi dijamantsku sajlu.


:: ELEKTRO-PNEUMATSKE MAŠINE I MAŠINE ZA LOMLJENJE BETONA

Za razbijanje, štemovanje betona i obijanje pločica koristimo elektropneumatske mašine različite jačine i snage. Prese se koriste za lomljenje i otkidanje komada betona, koje usmereno lome beton bez buke i vibracija.


:: DIJAMANTSKO HOBLOVANJE - BRUŠENJE

Za dijamantsko brušenje betona koristimo rotacione mašine sa dijamantskim alatima.

 
Dijamantsko secenje i busenje betona
Dijamantsko secenje i busenje betona